• Öppettider: 07.00- 17.00
 • 072-735 84 08
Städservice med kvalitét- och miljöhänsyn i Uppsala

Städning med kvalitet och hållbarhet

För oss på Arisa Städ AB är kunder, kvalitet och hållbarhet en nyckel till att leverera bra städtjänster. Vi arbetar aktivt efter vår miljöpolicy och kvalitetspolicy för att nå våra mål. 

Miljöpolicy

Arisa Städ AB avser att i all sin verksamhet följa miljöbalkens hänsynsregler när:

 • luft, mark och vatten brukas
 • när kemiska produkter hanteras
 • när underhåll och transporter sker.

Vi strävar alltid efter den bästa lösningen i våra stjädtjänster genom ett hållbarhetsperspektiv. 

Kvalitetspolicy
Vi på Arisa Städ AB städservice arbetar alla gemensamt för att få nöjda kunder och god lönsamhet, då dessa faktorer ger oss möjligheten att skapa ett bra arbetsklimat på företaget.

Mål
För att varje år sätter vi höga kvalitetsmål för att hela tiden förbättra oss. Målen ska vara mätbara. Resultatet av mätningarna analyseras och används för förbättrande åtgärder. 

För att uppnå detta skall vi

 • Bemöta våra kunder på ett positivt sätt.
 • Förvissa oss om kundens krav på produkt och tjänst.
 • Endast använda bra material med god kvalitet i enlighet med insta 800.
 • Göra ett bra arbete på rätt sätt från början.
 • Leverera i tid.
 • Arbeta med ständiga förbättringar och ny kunskap.
 • Om vi inte är nöjda, är du som kund inte heller nöjd
 • Genom kunskap verka för att skador och olägenheter inte uppstår.
 • Hushålla med råvaror och energi.
 • Välja sådana kemiska produkter med hållbarhet i åtanke
 • Leva upp till all miljölagstiftning samt andra lagkrav som företaget omfattas av.
 • Genom ständigt förbättringsarbete minska företagets miljöpåverkan

 

Många olika kunder.


Vårt mål är alla framöver ska vara lika nöjda med våra städtjänster. Nedan ser du fördelningen av kunder i procent.

Privatkunder

Vi städar hemma hos många nöjda privatkunder.

Företag/kontor

Städning av kontor och företagslokaler märker vi är viktigt på personalens arbetsmoral.

Butiker

Städning av butiker blir allt populärare hos oss.

BRF

Städning av trappuppgångar, trappor, hissar, tvättstugor och vagnutrymmen är mycket uppskattat.

Vad säger våra kunder?


Vi har allt från privatkunder, företagskunder och butiker till mäklare och bostadsrättsföreningar.

Stort tack för all hjälp! Verkligen tacksam för ditt fantastiska arbete.

Ethel Ä. - Privatkund

Mycket bra utfört arbete. Jag har höga kvar på städningen i huset och Arisa Städ AB har verkligen levererat.

Fredrik L. - Privatkund

Mycket nöjd med Arisa Städ AB. Snabba, noggranna och alltid i tid.

Johanna B. - Butiksägare

Vi är alla glada över Arisa Städ ABs goda arbete och egna initiativ.

Peter Z. - Bostadsrättsförening